จตุคามรามเทพ รุ่น สรงนํ้าพลังแผ่นดิน ปีพ.ศ. 2550

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
                - ก่อสร้างพุทธภูมิเพิ่มเติม ณ โครงการพุทธภูมิ ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

ของเทศบาลนคร จ. นครศรีธรรมราช

 - กองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช
                - สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียน 90 ปี สมเด็จพระญาณวโรดม มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย

              พิธีพุทธาภิเษก
                - พิธีวัดพระมหาธาตุ
                - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
                - หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
                มหาพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช


จตุคามรามเทพ รุ่น สรงนํ้าพลังแผ่นดิน ปีพ.ศ. 2550

 

จตุคามรามเทพ รุ่น สรงนํ้าพลังแผ่นดิน ปีพ.ศ. 2550 เนื้อดำปัดทอง ขนาด 5 ซ.ม. หลังยันต์

 ราคาเช่าบูชา องค์ ละ  150 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น สรงนํ้าพลังแผ่นดิน ปีพ.ศ. 2550 เนื้อดำปัดทอง 2 หน้า ขนาด 5 ซ.ม. หลัง พระพุทธสิหิงค์

 ราคาเช่าบูชา องค์ ละ  350 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น สรงนํ้าพลังแผ่นดิน ปีพ.ศ. 2550 เนื้อขาวโรยผงตะไบชนวน ขนาด 5 ซ.ม.

 ราคาเช่าบูชา องค์ ละ  100 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น สรงนํ้าพลังแผ่นดิน ปีพ.ศ. 2550 เนื้อดำ ขนาด 5 ซ.ม.

 ราคาเช่าบูชา องค์ ละ  100 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น สรงนํ้าพลังแผ่นดิน ปีพ.ศ. 2550 เนื้อขาวโรยไม้ ขนาด 3ซ.ม. ราคาเช่าบูชา 2 องค์  100 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น สรงนํ้าพลังแผ่นดิน ปีพ.ศ. 2550 เนื้อดำโรยไม้ ขนาด 3ซ.ม. ราคาเช่าบูชา 2 องค์ 100 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น สรงนํ้าพลังแผ่นดิน ปีพ.ศ. 2550 เนื้อดำโรยไม้ ขนาด 3ซ.ม. ราคาเช่าบูชา 2 องค์ 100 บาท


 

ค้นหาเพิ่มเติม จตุคามรามเทพ รุ่นอื่นๆ

       
       

 

ผู้สนับสนุน เว๊ปไซด์

ยานวดยอดธงไทย หายเมื่อย หายปวด ขวดเดียวเอาอยู่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.yodthongthai.com