จตุคามรามเทพ รุ่น เฉลิมราชย์จอมราชันย์ ปีพ.ศ. 2550 (โคตรเศรษฐียุคแปด)

   

จตุคามรามเทพ รุ่น เฉลิมราชย์จอมราชันย์ ปีพ.ศ. 2550 (โคตรเศรษฐียุคแปด) เนื้อว่านนํ้าตาล ไม้เทพธาโร กล่องกรรมการ กล่องชุด 5 ลูก

ราคาเช่าบูชากล่องละ  200 บาท ( มี 5 ลูก )


จตุคามรามเทพ รุ่น เฉลิมราชย์จอมราชันย์ ปีพ.ศ. 2550 (โคตรเศรษฐียุคแปด) เนื้อว่าน 108 โรยไม้ กล่องกรรมการ กล่องชุด 5 ลูก

ราคาเช่าบูชากล่องละ  200 บาท ( มี 5 ลูก )


จตุคามรามเทพ รุ่น เฉลิมราชย์จอมราชันย์ ปีพ.ศ. 2550 (โคตรเศรษฐียุคแปด) เนื้อว่านผสมดินกากยายักษ์ โรยไม้

กล่องกรรมการ กล่องชุด 5 ลูก    ราคาเช่าบูชา กล่องละ  200 บาท ( มี 5 ลูก )


จตุคามรามเทพ รุ่น เฉลิมราชย์จอมราชันย์ ปีพ.ศ. 2550 (โคตรเศรษฐียุคแปด) เนื้อว่านดำปัดทอง ขนาด 5 ซ.ม. หลังโรยผงมงคล

ราคาเช่าบูชา องค์ ละ  100 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น เฉลิมราชย์จอมราชันย์ ปีพ.ศ. 2550 (โคตรเศรษฐียุคแปด) เนื้อว่านดำปัดเงิน ขนาด 5 ซ.ม. หลังโรยผงมงคล

ราคาเช่าบูชา องค์ ละ  100 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น เฉลิมราชย์จอมราชันย์ ปีพ.ศ. 2550 (โคตรเศรษฐียุคแปด) เนื้อว่านดำปัดนาก ขนาด 5 ซ.ม. หลังโรยผงมงคล

ราคาเช่าบูชา องค์ ละ  100 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น เฉลิมราชย์จอมราชันย์ ปีพ.ศ. 2550 (โคตรเศรษฐียุคแปด) เนื้อว่านปัดทองสองกษัตริย์ กายเงิน กายทอง กายนาก

ขนาด 5 ซ.ม. หลังโรยผงไม้มงคล ราคาเช่าบูชาชุดละ  250 บาท 1 ชุดมี 3 องค์

เช่าบูชาแบบชุดราคาถูกกว่า 50 บาท


เฉลิมราชย์จอมราชันย์ โคตรเศรษฐียุคแปด เนื้อไม้เทพธาโร หน้ากากทองเทวฤทธิ์ ( หน้ากากทอง กรรมการ ครับ มีตะกรุดเงิน แท้ๆ )

ราคาเช่าบูชา 350 บาท


เฉลิมราชย์จอมราชันย์ โคตรเศรษฐียุคแปด เนื้อไม้เทพธาโร หน้ากากเงิน ( มาจากชุดจองย่อย )

ราคาเช่าบูชา 350 บาท


เฉลิมราชย์จอมราชันย์ โคตรเศรษฐียุคแปด เนื้อไม้เทพธาโร ปัดทองจักรพรรดิ์ หน้ากากเงินเทวฤทธิ์

( หน้ากากเงิน กรรมการ มีตะกรุดเงิน แท้ๆ )

ราคาเช่าบูชา 350 บาท


เหรียญทองเทวฤทธิ์ ขนาด 3.2 ซ.ม. ราคาเช่าบูชา 100 บาท ( ราคาจอง 100 บาท / เหรียญ ) เหรียญชุดนี้คัดมาสวยๆครับ

ไม่มีกล่อง จัดกล่องแทนให้ครับ


เหรียญแร่ เฉลิมราชจอมราชันย์ จำนวนสร้าง 3000 เหรียญ ขนาด 3.2 ซ.ม. ราคาเช่าบูชา 100 บาท ( ราคาจอง 300 บาท / เหรียญ )

จมูกจะมีตำหนิครับ เพราะเนื้อแร่เป็นเนื้อที่อ่อนมาก ๆ

หากต้องการคัดสวย ราคาเช่าบูชา 200 บาท / เหรียญ ส่งภาพให้ท่านตัดสินใจก่อนโอนเงิน ตามอีเมลล์ ที่ท่านแจ้งมา

ไม่มีกล่องครับ จัดกล่องแทนให้


เหรียญ 3K ขนาด 3.2 ซ.ม. รุ่น เฉลิมราชจอมราชันย์ จำนวนสร้าง 3000 เหรียญ ราคาเช่าบูชา 400 บาท ( ราคาจอง 500 บาท / เหรียญ )

กล่องเดิม ( พระัคัดสวยทุกองค์ )


เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ขนาด 5.5 ซ.ม. รุ่น เฉลิมราชจอมราชันย์    เนื้อทองเทวฤทธิ์

จำนวนสร้าง 3000 เหรียญ ราคาเช่าบูชา 400 บาท ( ราคาจอง 700 บาท / เหรียญ ) กล่องเดิม


เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ขนาด 5.5 ซ.ม. รุ่น เฉลิมราชจอมราชันย์    เนื้อแร่เฉลิมราชจอมราชันย์

จำนวนสร้าง 2550 เหรียญ ราคาเช่าบูชา 500 บาท ( ราคาจอง 800 บาท / เหรียญ ) กล่องเดิม


เฉลิมราชย์จอมราชันย์ โคตรเศรษฐียุคแปด เนื้อผงดินเผาเคลือบสีนํ้าเงิน

ราคาเช่าบูชา 150 บาท


เฉลิมราชย์จอมราชันย์ โคตรเศรษฐียุคแปด เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลือง

ราคาเช่าบูชา 150 บาท


เฉลิมราชย์จอมราชันย์ โคตรเศรษฐียุคแปด เนื้อผงดินเผาเคลือบสีฟ้า

ราคาเช่าบูชา 150 บาท


เฉลิมราชย์จอมราชันย์ โคตรเศรษฐียุคแปด เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียว

ราคาเช่าบูชา 150 บาท

 


เฉลิมราชย์จอมราชันย์ โคตรเศรษฐียุคแปด เนื้อผงดินเผาเคลือบสีส้ม สีนี้แจกเฉพาะ กรรมการพระบูชา ทุกองค์กล่องเดิม ทุกสี

ราคาเช่าบูชา 150 บาท


ชุดกรรมการกล่องว่าน 5 องค์ จำนวนสร้าง 2,500 ชุด ราคา จอง ชุดละ 2,500 บาท

รายละเอียด ตามใบโปรชัวร์

เฉลิมราชย์จอมราชันย์ โคตรเศรษฐียุคแปด เนื้อดินกากยายักษ์ ฝังหัวนะโม

เฉลิมราชย์จอมราชันย์ โคตรเศรษฐียุคแปด เนื้อผงกำยานปิดทองรองพิมพ์

เฉลิมราชย์จอมราชันย์ โคตรเศรษฐียุคแปด เนื้อมหาว่าน 108 ฝังตะกรุดเงิน

เฉลิมราชย์จอมราชันย์ โคตรเศรษฐียุคแปด เนื้อผงยาวาสนาจินดามณีฝังตะกรุดทองคำ

เฉลิมราชย์จอมราชันย์ โคตรเศรษฐียุคแปด เนื้อไม้มงคลเทพธาโร ฝังตะกรุด ปัดทองจักรพรรดิ์

ราคาเช่าบูชา กล่องละ 500 บาท ราคาตํ่ากว่า ราคาจอง 2,000 บาท


กรรมการกล่อง 5 เหรียญ ขนาด 3.2 ซ.ม.

กล่องนี้ไม่ใช่ ในรายการจองย่อย เป็น เหรียญ ที่มากับ กรรมการพระบูชา

รายละเอียดในรายการจองย่อย ในใบโปรชัวร์

รายการเหรียญ ในชุดนี้ จึงไม่ตรงกับ รายการจองย่อย

เหรียญกะไหล่เงินลงยาดำ

เหรียญกะไหล่ทองลงยาดำ

เหรียญแร่

เหรียญทองฝาบาตร

เหรียญกะไหล่ทองลงยาดำ ลงยาแดง

ราคาเช่าบูชา กล่องละ 400 บาท มีจำนวน 5 เหรียญ


 

แกะแม่พิมพ์ โดย ทีมงานช่างเมาท์ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่รูป ทางด้านล่างครับ

พระทุกองค์ กล่องเดิม ครับ


 

ค้นหาเพิ่มเติม จตุคามรามเทพ รุ่นอื่นๆ

       
       

 

ผู้สนับสนุน เว๊ปไซด์

ยานวดยอดธงไทย หายเมื่อย หายปวด ขวดเดียวเอาอยู่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.yodthongthai.com