จตุคามรามเทพ   รุ่น   รวยตลอดชาติ


9 พิธีมหามงคล 3 พิธีมหาเทวาภิเษก

วัตถุประสงค์

-บูรณะพระอุโบสถ วัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี
-สร้างพระวิหารคต วัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี
-สร้างอุโบสถ วัดบางตลาด จังหวัดฉะเชิงเทรา
-สมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดเขาวงถํานารายณ์ จังหวัดสระบุรี

พระครูภาวนาโสภณ วัดป่าธรรมโสภณ ประธานดําเนินงาน
พระครูสังฆรักษ์ปรานพ (หลวงหนุ่ย) วัดคอหงษ์ เจ้าพิธีเทวาภิเษก

9 พิธีมหามงคลขอพรองค์พ่อ ปลุกเสกชนวนมวลสารสําคัญ

ร่วมพิธีเทวาภิเษก ณ วัดคอหงษ์ จังหวัดสงขลา พิธีไหว้ครูหลวงหนุ่ย
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2550

ร่วมพิธีเทวาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารพร้อม รุ่น รวยไม่เลิก
วันที่ 27,28,29 มีนาคม พ.ศ.2550

ร่วมพิธีเทวาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารพร้อม รุ่น เปิดฟ้า เปิดสวรรค์
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2550

พิธีบวงสรวงขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พ่อจตุคามรามเทพ ณ วัดป่าธรรมโสภณ
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2550

ร่วมพิธีพุทาภิเษก พร้อมพระกริ่ง 200 ปี วัดสุทัศเทพวราราม
วันที่ 5,6,7 เมษายน พ.ศ.2550

ร่วมพิธีนพเคราะห์เทวาภิเษก ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2550

จตุคามรามเทพ รุ่น รวยตลอดชาติ เหรียญทองแดง ขนาด 3.5ซม ราคาเช่าบูชา 300 บาท


 

ค้นหาเพิ่มเติม จตุคามรามเทพ รุ่นอื่นๆ

       
       

 

ผู้สนับสนุน เว๊ปไซด์

ยานวดยอดธงไทย หายเมื่อย หายปวด ขวดเดียวเอาอยู่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.yodthongthai.com