จตุคามรา

มเท

 

จตุคามรามเทพ รุ่น บรมกษัตริย์คู่บารมีสมหวังดั่งปราถนา 


 ฝีมือช่างที่น่าจับตามมองอีกท่านหนึ่ง คือช่างรมย์ แห่งโรงหล่อพรหมรังษี

ที่มีความสามารถในแกะพิมพ์ในระดับมือต้นๆ ของประเทศ

พี่ๆ เพื่อนๆ ลองดูผลงาน รุ่นบรมกษัตริย์คู่บารมี
ว่าสุดยอดสมเป็นมือระดับต้นๆ ของประเทศ

หมายเหตุ ผู้ผสมมวลสารรุ่นนี้ โดย โกจ้อง ต้นตำรับ ผู้คิดสูตรมวลสาร
รุ่นโคตรเศรษฐี และราชันย์ดำ

จตุคามรามเทพ รุ่น บรมกษัตริย์คู่บารมี สร้างปี พ.ศ. 2550 เนื้อว่านนํ้าตาลแดง ราคาเช่าบูชา 130 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น บรมกษัตริย์คู่บารมี สร้างปี พ.ศ. 2550 เนื้อว่านดำ กากยายักษ์ ราคาเช่าบูชา 130 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น บรมกษัตริย์คู่บารมี สร้างปี พ.ศ. 2550 เนื้อว่านก้นครก  ราคาเช่าบูชา 130 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น บรมกษัตริย์คู่บารมี สร้างปี พ.ศ. 2550 เนื้อว่านก้นครก  ราคาเช่าบูชา 130 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น บรมกษัตริย์คู่บารมี สร้างปี พ.ศ. 2550 ลูกเคลือบสีนํ้าเงิน  ราคาเช่าบูชา 130 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น บรมกษัตริย์คู่บารมี สร้างปี พ.ศ. 2550 ลูกเคลือบสีส้ม  ราคาเช่าบูชา 130 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น บรมกษัตริย์คู่บารมี สร้างปี พ.ศ. 2550 ลูกเคลือบสีเขียว  ราคาเช่าบูชา 130 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น บรมกษัตริย์คู่บารมี สร้างปี พ.ศ. 2550 ลูกเคลือบสีแดง  ราคาเช่าบูชา 130 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่น บรมกษัตริย์คู่บารมีสมหวังดั่งปรารถนา  เหรียญทองแดง ขนาด 3.2 ซ.ม. ราคาเช่าบูชา 200 บาท ฝีมือช่างที่น่าจับตามมองอีกท่านหนึ่ง คือช่างรมย์ แห่งโรงหล่อพรหมรังษี

ที่มีความสามารถในแกะพิมพ์ในระดับมือต้นๆ ของประเทศ

พี่ๆ เพื่อนๆ ลองดูผลงาน รุ่นบรมกษัตริย์คู่บารมี
ว่าสุดยอดสมเป็นมือระดับต้นๆ ของประเทศ

หมายเหตุ ผู้ผสมมวลสารรุ่นนี้ โดย โกจ้อง ต้นตำรับ ผู้คิดสูตรมวลสาร
รุ่นโคตรเศรษฐี และราชันย์ดำ


ค้นหาเพิ่มเติม จตุคามรามเทพ รุ่นอื่นๆ

       
       

 

ผู้สนับสนุน เว๊ปไซด์

ยานวดยอดธงไทย หายเมื่อย หายปวด ขวดเดียวเอาอยู่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.yodthongthai.com