จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรณภูมิ เนื้อว่าน 108 ฝังเม็ดยา ปัดทอง ( เจ้าของเดิมปัดเอง )

สามารถล้างออกได้

ราคาเช่าบูชา 200 บาท ไม่มีกล่อง ครับ


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรณภูมิ เนื้อว่านนำ้ตาลฝังเม็ดยา ปัดเงิน ( เจ้าของเดิมปัดเอง ปัดมาหน้าเดียว )

สามารถล้างออกได้

ราคาเช่าบูชา 200 บาท ไม่มีกล่อง ครับ


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยศรีสุวรรณภูมิ เนื้อว่าน 108 ฝังเม็ดยา ปัดทอง เงิน นาก ( เจ้าของเดิมปัดเอง )

สามารถล้างออกได้

ราคาเช่าบูชา 200 บาท ไม่มีกล่อง ครับ


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยศรีสุวรรณภูมิ เนื้อว่าน 108 ฝังเม็ดยา กล่องกรรมการ

ราคาเช่าบูชา 100 บาท ไม่มีกล่อง ครับ


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรณภูมิ เนื้อว่านก้นครกชมพูโรยแร่รัตนชาติ

ฝังตะกรุดทอง ( ตะกรุดทองเป็นของ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกลับ จ.ระยอง )

ราคาเช่าบูชา 250 บาท กล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรณภูมิ เนื้อว่านเขียว โรยแร่รัตนชาติ

ราคาเช่าบูชา 150 บาท กล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรณภูมิ เนื้อว่านก้นครกเนื้อว่านจ้าวนํ้าเงินผสมไม้เทพธาโร กับไม้กฤษณา

ฝังตะกรุดทอง ( ตะกรุดทองเป็นของ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกลับ จ.ระยอง )

ราคาเช่าบูชา 150 บาท  พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุุวรรณภูมิ เนื้อว่านก้นครกจ้าวนํ้าเงินผสมไม้เทพธาโร กับไม้กฤษณา ฝังตะกรุดเงิน

( ตะกรุดเงินเป็นของหลวงปู่ทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี ) พิมพ์พระปิดตาสองหน้า

ราคาเช่าบูชา 200 บาท  พร้อมกล่องเดิม

ตะกรุดทองหลวงพ่อสาคร วัดหนองกลับตะกรุดทองแดงอาจารย์อ๊อดวัดสายไหม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุุวรรณภูมิ เนื้อไม้เทพธาโร กับไม้กฤษณา ฝังตะกรุดทอง ด้านหน้า

พิมพ์องค์พ่อสองหน้า ( ตะกรุดทองเป็นของ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกลับ จ.ระยอง )

ด้านหลังฝังตะกรุดเงิน โรยแร่รัตนฃาติ ( ตะกรุดเงินเป็นของหลวงปู่ทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี )

ราคาเช่าบูชา 250 บาท พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุุวรรณภูมิ เนื้อไม้เทพธาโร กับไม้กฤษณา ฝังตะกรุดทอง ฝังเม็ด ยาฝังหัวนะโม

เจิมแป้งนำฤกษ์ ในพิธี หมายเลข ๗ จำนวนการสร้าง 199 ลูกเท่านั้น

พิมพ์องค์พ่อสองหน้า ( ตะกรุดทองเป็นของ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกลับ จ.ระยอง )

ราคาเช่าบูชา 350 บาท พร้อมกล่องเดิม และ สูจิบัตร


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรรณภูมิ เนื้อว่านดินกากยายักษ์โรยไม้ตะเคียน

ราคาเช่าบูชา 150 บาท  พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรรณภูมิ ลูกเคลือบนํ้าเงิน พิมพ์องค์พ่อสองหน้า

ราคาเช่าบูชา 200 บาท  พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรรณภูมิ ลูกเคลือบนํ้าเงิน

ราคาเช่าบูชา  150 บาท  พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรรณภูมิ ลูกเคลือบนํ้าเงิน ( เคลือบสองหน้า )

ราคาเช่าบูชา  250 บาท  พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรรณภูมิ ลูกเคลือบแดง พิมพ์องค์พ่อสองหน้า

ราคาเช่าบูชา 200 บาท  พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรรณภูมิ ลูกเคลือบแดง

ราคาเช่าบูชา 150 บาท  พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรรณภูมิ ลูกเคลือบฟ้า

ราคาเช่าบูชา 150 บาท  พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรรณภูมิ ลูกเคลือบฟ้า พิมพ์องค์พ่อสองหน้า

ราคาเช่าบูชา 200 บาท  พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรรณภูมิ ลูกเคลือบเหลือง

ราคาเช่าบูชา 150 บาท  พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรรณภูมิ ลูกเคลือบเหลือง ( เคลือบสองหน้า )

ราคาเช่าบูชา  250 บาท  พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรรณภูมิ ลูกเคลือบเขียว

ราคาเช่าบูชา 150 บาท  พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรรณภูมิ ลูกเคลือบส้ม

ราคาเช่าบูชา 150 บาท  พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรรณภูมิ ลูกเคลือบส้ม ( เคลือบสองหน้า )

ราคาเช่าบูชา  250 บาท  พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุวรรรณภูมิ ลูกเคลือบเหลืองอ่อน ( เคลือบสองหน้า ) พิมพ์ปิดตาพังพกาฬสองหน้า

ราคาเช่าบูชา  250 บาท  พร้อมกล่องเดิม


รายการใบโปรชัวร์


 

จตุคามรามเทพ รุ่น มหาจักรพรรดิ์ศรีวิชัยสุุวรรณภูมิ เหรียญบาตรนํ้ามนต์ เนื้อทองแดงเทวรังษี

ราคาเช่าบูชา 300 บาท พร้อมกล่องเดิม และ สูจิบัตร ( ราคาตอนจอง 500 บาทนะครับ )


 

ค้นหาเพิ่มเติม จตุคามรามเทพ รุ่นอื่นๆ

       
       

 

ผู้สนับสนุน เว๊ปไซด์

ยานวดยอดธงไทย หายเมื่อย หายปวด ขวดเดียวเอาอยู่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.yodthongthai.com