จตุคามรามเทพ รุ่น เก้าหน้ามหาโชค ( วัดอ้ายเขียว ) ปีพ.ศ. 2549


กดนำฤกษ์ในพิธีเทวาภิเษก โดยพระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อและพิธีวางศิลาฤกษ์หอฉันวันที่ 18 มกราคม 2550

รายนามพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมพิธีฯ มีดังนี้

1.พ่อท่านผดุง วัดภูเขาหลัก
2.พ่อท่านเอื้อม วัดเนินธัมมัง
3.พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง
4.พ่อท่านเอียด วัดโคกแย้ม
5.พ่อท่านหย่ำ วัดนพรัตน์
6.พ่อท่านหรั่ง วัดห้วยเตง
7.พ่อท่านผล วัดเขาห้วยแห้ง
8.พ่อท่านไพศิษย์ วัดถ้ำวิเวก
9.พระครูบรรหารวุฒิชัย วัดพรหมโลก
10.พ่อท่านไข่ วัดใหม่
11.พ่อท่านเฉลิม วัดอ้ายเขียว
12.พ่อท่านวรย์ วัดท้าวโต๊ะ
13.พ่อท่านเอียด วัดคลองเมียด

พิธีมหาเทวาภิเษก 3 ครั้งใหญ่ โดยพระเกจิอาจารย์ดังทั่วประเทศ

วันที่ 11 มีนาคม 2550 ณ มณฑลพิธีวัดอ้ายเขียว จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 13 มีนาคม 2550 ณ มณฑลพิธีศาลหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 14 มีนาคม 2550 ณ มณฑลพิธีวัดมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช


จตุคามรามเทพ รุ่น เก้าหน้ามหาโชค ( วัดอ้ายเขียว ) ปีพ.ศ. 2549

เหรียญบาตรนํ้ามนตร์ จตุคามรามเทพ รุ่น เก้าหน้ามหาโชค ขนาด 5 ซ.ม. 3 K ( วัดอ้ายเขียว ) ปีพ.ศ. 2549

ราคาเช่าบูชา 1,500 บาท พร้อมกล่องเดิม


เหรียญบาตรนํ้ามนตร์ จตุคามรามเทพ รุ่น เก้าหน้ามหาโชค ขนาด 5 ซ.ม. เนื้อทองแดง ( วัดอ้ายเขียว ) ปีพ.ศ. 2549

ราคาเช่าบูชา  900 บาท พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น เก้าหน้ามหาโชค ขนาด 5 ซ.ม. เนื้อว่านดำ ( วัดอ้ายเขียว ) ปีพ.ศ. 2549

ราคาเช่าบูชา  400 บาท พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น เก้าหน้ามหาโชค ขนาด 5 ซ.ม. เนื้อว่านขาว ( วัดอ้ายเขียว ) ปีพ.ศ. 2549

ราคาเช่าบูชา  450 บาท พร้อมกล่องเดิม


จตุคามรามเทพ รุ่น เก้าหน้ามหาโชค ขนาด 5 ซ.ม. เนื้อว่านดำ ( วัดอ้ายเขียว ) ปีพ.ศ. 2549

ราคาเช่าบูชา  400 บาท พร้อมกล่องเดิม


 

ค้นหาเพิ่มเติม จตุคามรามเทพ รุ่นอื่นๆ

       
       

 

ผู้สนับสนุน เว๊ปไซด์

ยานวดยอดธงไทย หายเมื่อย หายปวด ขวดเดียวเอาอยู่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.yodthongthai.com