จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข

พิมพ์ทรงสวย-จุดประสงค์ชัดเจน

ด้วยรูปแบบที่สวยงามแนวประติมากรรม(ART) ของคุณอ้อย อาจารย์หญิงสายงานปฏิมากรรมใส่จิตวิญญาณด้วยศาสตร์และศิลปะ

มีความหมายในตัวแบบพระโพธิสัตว์ แล้วนำรูปปั้นมาบรรจงใส่ในรูปแบบเหรียญโลหะและเนื้อว่านแว่นกลมทั้งขนาดเล็กและใหญ่

ทำให้มีมิติ ในมุมมองหลายด้านๆ ตรงก็แบบหนึ่งด้านข้างทแยงมุมก็แบบหนึ่ง เสมือนหนึ่งพระองค์ท่านยิ้มให้ ด้วยความมีเมตตาพระพักตร์ที่อิ่มเอิบและอิริยาบถ ท่านั่งบนบัลลังก์เมฆบ่งบอกถึงความสุขกายสบายใจด้วยความยินดี

ตามสิ่งที่มนุษย์ขอแล้วได้ดังหวังโขดหินและสายน้ำทะเลพลิ้วเป็นเกลียวคลื่น ซัดมาที่โขดหิน

ในระยะต่ำเสมือนกับหมอบคลานเข้ามาให้พระองค์ท่านได้รับความเย็น ยอมสยบในความเป็นเจ้าแห่งทะเลใต้ดวงพระอาทิตย์

ผู้ทำให้เกิดสรรพสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ เปล่งรัศมีอยู่ด้านหลัง บ่งบอกถึงความร้อนแรงแต่แสดงถึงพลังอันอบอุ่นฉายรัศม

มายังพระองค์ท่าน และผู้ที่กราบไหว้บูชาต่อหน้าพระองค์ท่านเช่นเรา ให้ได้รับพลังอับอบอุ่นนั้นด้วย

พิธีเทวาภิเษกจตุคามรามเทพที่ผ่านมาจึงมักเกิดฉัพรังสีหรือพระอาทิตย์ทรงกลด และพระจันทร์ ทรงกลด

เพราะพระองค์ท่านอยู่เหนือฟ้าและมหาสมุทร จริงๆ จึงเป็นที่มาของชื่อรุ่นที่มีความหมาย "รุ่นเสวยสุข" รังสรรค์งานในจิตนาการ

ของหลวงต้นผู้สร้างวัตถุมงคลรุ่นรวยไม่เลิกและรุ่นวาสนามหาโชคพิถีพิถัน ในการจัดสร้างรูปเคารพ ชนวนและมวลสารจากของจริง

ใส่ผสมมากด้วยความเข้มข้นจากว่านและไม้ที่เป็นมงคลนามรวมทั้งสมุนไพร อายุวัฒนะ เพื่อฝากชื่อไว้ในแผ่นดินอีกรุ่นหนึ่ง

ตามความคาดหวังของศิษย์และสาธุชน สายองค์จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข

จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข จัดสร้างขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อจัดซื้อที่ดิน ก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมประสิทธิ์มงคล

ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 19 ไร่ ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและกุฏิสงฆ์ และอาคารที่พัก สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม

ก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ศรีวิชัยและเทวสถาน องค์จตุคามรามเทพ ก่อสร้าง มหาเจดีย์บุโรพุทโธ จำลอง ขนาดเนื้อที่ 6 ไร่

ศูนย์บริการศึกษาด้าน IT สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร บูรณะและก่อสร้างเสนาสนะสงฆ์ ภายในวัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์

สร้างห้องโสตทัศนศึกษาพร้อมอุปกรณ์ และห้องน้ำกับระบบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย จ.ชัยภูมิ

จัดสร้างโดยพระใบฎีกากฤษณพัฒน์ กิตติปัญโญ (หลวงต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ จังหวัดกระบี่ 


ที่มา...หนังสือพิมพ์ข่าวสด


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข

เหรียญ 3 K จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข ขนาด 3.2 ซ.ม. ราคาเช่าบูชา 1,000 บาท


เหรียญบาตรนํ้ามนตร์ ทองแดง จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข ราคาเช่าบูชา 1,000 บาท


เหรียญบาตรนํ้ามนตร์ ทองแดง จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข ราคาเช่าบูชา 1,000 บาท

เหรียญนี้กระแส ออกไปทางเนื้อนวะ แต่โค๊ตตอก แบบเดียวกับเนื้อทองแดง ครับ


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข เนื้อว่านดำ หมายเลข 677 ราคาเช่าบูชา 200 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข เนื้อว่านขาว ราคาเช่าบูชา 250 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข เนื้อก้นครก ราคาเช่าบูชา 300 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข เนื้อว่านดำ โค้ต ก ( กรรมการ ) หมายเลข 64923 ราคาเช่าบูชา 300 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข    ลูกเคลือบมุกฟ้าโค้ต ก ( กรรมการ )  ราคาเช่าบูชา 500 บาท หมายเลข 582


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข    ลูกเคลือบมุก เหลือง  ราคาเช่าบูชา 300 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข    ลูกเคลือบมุกขาว  ราคาเช่าบูชา 300 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข    ลูกเคลือบมุกเขียว  ราคาเช่าบูชา 300 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข เนื้อก้นครก หมายเลข 9581 ราคาเช่าบูชา 300 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข เหรียญแร่ ขนาด 3.9 ซ.ม. โค้ต ก ( กรรมการ ) ราคาเช่าบูชา 300 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข เหรียญกะไหล่เงิน ขนาด 3.9 ซ.ม. โค้ต ก ( กรรมการ ) หมายเลข 1772 ราคาเช่าบูชา 300 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข เหรียญทองฝาบาตร ขนาด 3.9 ซ.ม. โค้ต ก ( กรรมการ ) ราคาเช่าบูชา 300 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข เหรียญกะไหล่ทองลงยา ขนาด 3.9 ซ.ม. โค้ต ก ( กรรมการ ) ราคาเช่าบูชา 400 บาท


จตุคามรามเทพ รุ่นเสวยสุข เหรียญ ขนาด 3.9 ซ.ม. ขุดกรรมการ โค้ต ก ( กรรมการ ) 1 ชุดมี 5 เหรียญ

ราคาเช่าบูชา1,400 บาท


 

ค้นหาเพิ่มเติม จตุคามรามเทพ รุ่นอื่นๆ

       
       

 

ผู้สนับสนุน เว๊ปไซด์

ยานวดยอดธงไทย หายเมื่อย หายปวด ขวดเดียวเอาอยู่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.yodthongthai.com