สว่านไฟฟ้า POWERTEX  PPT-ED-6 ที่มีรูปทรง และ ขนาด ของชิ้นส่วนต่างๆเหมือน ของ HITACHI รุ่น D 6 SH

นั้นไม่มีตัวปรับทิศทางการหมุนของทุ่น ผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าในประเทศอินเดียจึงได้พัฒนาให้หมุนได้สองทิศทาง

   

โดยการ ใส่สวิทซ์ ที่มีตัวปรับทิศทางเดินของกระแสไฟ ไปสลับที่ซองถ่าน ทำให้สว่านสามารถหมุนได้ ทั้งสองด้าน

โดยมิได้เปลี่ยนแปลง ขนาดของทุ่น ฟิลคอยด์ เฟือง สิ่งที่ดัดแปลงเพิ่มเติมไป คือ สวิทซ์ และ เสื้อมอเตอร์ เท่านั้น

มีคอนเดนเซอร์ขนาด 0.22 ไมโครฟารัด ขนาดทุ่นและ ฟิลคอยด์ เท่ากันกับ HITACHI รุ่น D6SH

อะไหล่ที่ใช้ี่่เหมือนกันจึงสามาุรถใส่กันได้ และ หาง่าย


 

สวิทซ์ ที่ดัดแปลงใส่ลงไป คือสวิทซ์ ที่มีขนาดเดียวกันกับ สว่าน ขนาด 2 หุน ยี่ห้อ LG รุ่น D 207

ภาพเปรียบเทียบ สว่านไฟฟ้า POWERTEX รุ่น PPT-ED-6-H กับ PPT-ED-6มีตัวปรับระดับความลึกในการเจาะ    220V - 50HZ    230W   4500 RPM   6MM

สว่านไฟฟ้า POWERTEX  PPT-ED-6-H ขนาด 2 หุน ปรับซ้ายขวาได

ราคาเครื่องละ 950 บาท สินค้ารับประกันคุณภาพ 6 เดือน

www.phantippowertools.com   ศูนย์ซ่อมและจำหน่าย เครื่องมือไฟฟ้า ทุกชนิดทุกรุ่น  

 1262/7 หมู่ที่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์ 60000 

 โทรศัพท์ 056 - 310760    มือถือ   081 - 7075038   

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

ดูรายละเอียดสินค้า รายการอื่นๆ คลิ๊กที่รูป

PPT-AG-100-D

PPT-AG-100

PPT-AG-180H

PPT-AG-125

PTT-VG-125

PPT-ED-6

PPT-ED-6-H

PPT-ED-10-S

PPT-ID-13

PPT-ED-10-H

PPT-ED-13-H

PPT-ED-16-H

PPT-ED-10-B

PTT-RH-38

PTT-RH-26

PPT-RH-20

PPT-RH-20B

PTT-SD-350

PPT-SD-12

PPT-MS-255-H

PPT-CM-180

PPT-CM-180-A

PPT-CM-180-H

PPT-CM-235-H

PPT-MC-180H

PTT-CM-110

PPT-CM-125

PTT-CM-110-C

PPT-JS-65-H

PPT-PM-82-A

PPT-OS-110

PPT-OS-114

PPT-RM-8

PTT-SP-180

PPT-CO-02-355

PPT-DH-38-H

PPT-DM-65-H