www.phantippowertools.com   ศูนย์ซ่อมและจำหน่าย เครื่องมือไฟฟ้าทุกชนิดทุกรุ่น  

 1262/7 หมู่ที่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์ 60000 

 โทรศัพท์ 056 - 310760    มือถือ   081 - 7075038

กำลังไฟเข้าพิกัด 580 W
อัตราช่วงชักขณะเดินเครื่องเปล่า 3100 ครั้ง/นาที
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 2,4 กก.
ช่วงชัก 26 มม.
ความลึกของการเลื่อย
ความลึกของการเลื่อยไม้ 85 มม.
ความลึกของการเลื่อยอะลูมิเนียม 20 มม.
ความลึกของการเลื่อยเหล็กกล้าไม่อัลลอย 10 มม.
  • มองเห็นใบเลื่อยและแนวการตัดได้อย่างชัดเจน
  • เปิดหรือปิดระบบเป่าขี้เลื่อยได้ตามต้องการ
  • มีชุดดูดฝุ่น
  • ทำงานได้อย่างราบรื่น
  • มีใบเลื่อยให้เลือกหลายแบบ ครบทุกการใช้งาน

เลื่อยฉลุไฟฟ้า BOSCH รุ่น GST 80 PB ราคา 5,700 บาทค่าจัดส่งทั่วประเทศฟรี......


กำลังไฟเข้าพิกัด 580 W
อัตราช่วงชักขณะเดินเครื่องเปล่า 500 - 3100 ครั้ง/นาที
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 2,4 กก.
ช่วงชัก 26 มม.
ความลึกของการเลื่อย
ความลึกของการเลื่อยไม้ 85 มม.
ความลึกของการเลื่อยอะลูมิเนียม 20 มม.
ความลึกของการเลื่อยเหล็กกล้าไม่อัลลอย 10 มม.
  • ปรับความเร็วของการเลื่อยได้
  • มองเห็นใบเลื่อยและแนวการตัดได้อย่างชัดเจน
  • เปิดหรือปิดระบบเป่าขี้เลื่อยได้ตามต้องการ
  • มีชุดดูดฝุ่น
  • ทำงานได้อย่างราบรื่น
  • มีใบเลื่อยให้เลือกหลายแบบ ครบทุกการใช้งา

เลื่อยฉลุไฟฟ้า BOSCH รุ่น GST 80 PBE ราคา 6,200 บาทค่าจัดส่งทั่วประเทศฟรี......


ค่าจัดส่งอะไหล่ เครื่องมือไฟฟ้า

สำหรับจังหวัดใกล้เคียง  อุทัยธานี  ชัยนาท  กำแพงเพชร  สุโขทัย  ตาก

พิจิตร  พิษณุโลก จัดส่งโดยรถโดยสารประจำทาง ให้ท่านไปรอรับได้ที่

สถานีรถโดยสารประจำจังหวัดของท่าน   วันเดียวถึง ค่าขนส่ง 100 บาท ทุกสาย


ค่าจัดส่งอะไหล่ เครื่องมือไฟฟ้า

สำหรับต่างอำเภอ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  อำเภอท่าตะโก   อำเภอไพศาลี   อำเภอหนองบัว   

อำเภอโกรกพระ     อำเภอพยุหะคีรี    อำเภอตาคลี    อำเภอตากฟ้า    อำเภอลาดยาว

อำเภอบรรพตพิสัย    อำเภอชุมแสง   อำเภอเก้าเลี้ยว    อำเภอแม่วงศ์

จัดส่งโดยรถโดยสารประจำทาง ให้ท่านไปรอรับได้ที่

สถานีรถโดยสารประจำอำเภอของท่าน   วันเดียวถึง ค่าขนส่ง 100 บาท ทุกสาย


www.phantippowertools.com   ศูนย์ซ่อมและจำหน่าย เครื่องมือไฟฟ้า ทุกชนิดทุกรุ่น  

 1262/7 หมู่ที่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์ 60000 

 โทรศัพท์ 056 - 310760    มือถือ   081 - 7075038   

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน

สนับสนุนโดย ยานวดยอดธงไทย