วิธีการใช้งาน

1. หน้าแรกเมื่อเริ่มใช้งาน

เลือกประเภทสินค้าโดยคลิกเม้าส์ที่ "รายการสินค้า"


2. หน้าประเภทสินค้า รายละเอียดที่แสดงในหน้านี้คือ

    2.1 รุ่นของสินค้า

    2.2 ราคาอะไหล่ทั้งหมดของสินค้าประเภทนั้นๆ

          เริ่มจากราคาอะไหล่เรียงตาม "Part Code"

        หากต้องการเปลี่ยนราคาอะไหล่ให้เรียงตาม "Description"

        สามารถทำได้โดยคลิกเม้าส์ที่ปุ่ม "Code <-> Description"  เลือกรุ่นของสินค้าจากรายการ "Model"

        สามารถเลื่อนแถบเพื่อดูรายการด้านล่าง


3. หน้ารุ่นสินค้า รายละเอียดที่แสดงในหน้านี้คือ

    3.1 ภาพสินค้า

    3.2 ภาพแสดงรายการอะไหล่

    3.3 ราคาอะไหล่สำหรับรุ่นนี้

ารขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยคลิกเม้าส์เหนือ "ภาพ" ที่ ต้องการ

การเปิดภาพในหน้าจอใหม่โดยการคลิกเม้าส์ที่ปุ่ม "L.Model Pic" หรือ "L.Part Pic"


ภาพที่ต้องการจะปรากฏที่หน้าจอใหม่ สามารถปิดได้เมื่อไม่ต้องการใช้

ภาพที่ปรากฏในหน้าจอใหม่จะถูกลดขนาดลงให้เหมาะสมกับจอมอนิเตอร์ หากต้องการให้ภาพขยายขึ้นให้นำเม้าส์ไปวางไว้

เหนือภาพจนกระทั่งสัญลักษณ์ "ลูกศร" ปรากฏขึ้น แล้วจึงคลิกเม้าส์ที่สัญลักษณ์นั้น

สามารถเลื่อนเพื่อดูรายละเอียดได้

เมื่อปิดหน้าจอแสดงภาพแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอรุ่นสินค้าดังเดิม


4. การเลือกสินค้าหรือรุ่นสินค้าอื่นๆ

แม้ว่าจะอยู่หน้าจอใดก็ตามสามารถคลิกเม้าส์ที่ "รายการสินค้า"

เพื่อเข้าสู่หน้าประเภทสินค้าที่ที่ต้องการได้ทันที


ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาอะไหล่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ก่อนโอนเงินกรุณา สอบถาม ว่าสินค้าที่ท่านต้องการ มีอยู่ในสต๊อคหรือไม่

เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา และค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น